ЗЗСО 243 Внутрішня система забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Інституційний аудит

Інституційний аудит – це зовнішнє оцінювання роботи школи, під час якого незалежні експерти оцінюють освітні і управлінські процеси та дотримання закладом освіти вимог законодавства. Аудит є новою для України процедурою вивчення освітньої діяльності школи, яка прийшла на зміну державній атестації шкіл.
Державною службою якості освіти з 04.10.2021 по 19.10.2021 у ЗЗСО № 243 було проведено інституційний аудит. За результатом аудиту було складено акт, висновки та надані рекомендації для покращення освітньої діяльності.

Акт за результатами перевірки додержання закладом освіти вимог освітнього законодавства

Висновок про якість освіти закладу освітньої діяльності

Рекомендації щодо вдосконалення