Віртуальна бібліотека

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАШОЇ БІБЛІОТЕКИ!

Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі».

В. Сухомлинський

Завідуюча бібліотеки – Баркулова Юлія Олександрівна

Бібліотекар – Кульга Ольга Олександрівна

Графік роботи бібліотеки

Бібліотека працює для Вас з 9.00 до 17.00 кожного дня, крім суботи та неділі.

Останній день місяця – санітарний.

ЮНИЙ ДРУЖЕ!

  Твій підручник – добра, розумна книга. Найперший помічник і порадник. А чи задумувався ти, як його зроблено?

 …Стояв могутній віковий ліс. Прийшли люди, приїхали машини. Почали заготовляти ліс – пиляти, обробляти, вантажити та відправляти на фабрику. Там з дерева зробили папір.

 Хіміки в цей час виготовляли фарби. Для чого? Почекай…

 Твій підручник писали досвідчені вчені, вчителі, які багато знають і вміють. Вони просто й дохідливо розповідають про безліч цікавих, складних речей.

 І от книга написана! Тепер вона потрапляє до видавництва. Там її готують до здачі в друкарню.

 Тим часом художник робить яскраві малюнки – ілюстрації. Коли й малюнки готові, майбутній підручник іде до друкарні, куди вже привезли папір, фарби, картон, нитки, клей…

 Складні машини, керовані робітниками, починають виготовляти саму книжку.

 Як бачиш, твій підручник пройшов довгий шлях. До нього доклали рук, уміння, праці багато людей.

 Тож – бери, користуйся ним!

 Бережи його!

Правила користування бібліотекою Ліцею №243

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ СЗШ №243  РОЗРОБЛЕНІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО БІБЛІОТЕКИ І БІБЛІОТЕЧНУ СПРАВУ» ЗІ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ, ЗАТВЕРДЖЕНИМИ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ 16.03.2000 Р., «ТИПОВИХ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ», ЗАТВЕРДЖЕНОГО НАКАЗОМ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ ВІД 14.05.99. № 139.

ПРАВО КОРИСТУВАТИСЬ БІБЛІОТЕКОЮ СЗШ №243 МАЮТЬ УЧНІ ШКОЛИ, ЧЛЕНИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ТА БАТЬКИ УЧНІВ, ЧЛЕНИ ШКІЛЬНОЇ РАДИ.

БІБЛІОТЕКА ОБСЛУГОВУЄ КОРИСТУВАЧІВ НА АБОНЕМЕНТІ, У ЧИТАЛЬНОМУ ЗАЛІ.

Порядок користування бібліотекою

УЧНІ ШКОЛИ ЗАПИСУЮТЬСЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В ГРУПОВОМУ (КЛАСИ) АБО В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ ЗА СПИСКАМИ, ЯКІ ПОДАЮТЬ КЛАСНІ КЕРІВНИКИ

НА КОЖНОГО КОРИСТУВАЧА ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЧИТАЦЬКИЙ ФОРМУЛЯР ЯК ДОКУМЕНТ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ ФАКТ І ДАТУ ВИДАЧІ КОРИСТУВАЧЕВІ ДОКУМЕНТІВ З ФОНДУ БІБЛІОТЕКИ ТА ЇХ ПОВЕРНЕННЯ.

ПІД ЧАС ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ КОРИСТУВАЧІ ПОВИННІ ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПРАВИЛАМИ КОРИСТУВАННЯ НЕЮ І ПІДТВЕРДИТИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРО ЇХ ВИКОНАННЯ СВОЇМ ПІДПИСОМ У ЧИТАЦЬКОМУ ФОРМУЛЯРІ.

ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ АБОНЕМЕНТОМ ТА ЧИТАЛЬНИМ ЗАЛОМ

КОРИСТУВАЧ МАЄ ПРАВО ОДЕРЖАТИ НА АБОНЕМЕНТІ ДОДОМУ НЕ БІЛЬШЕ 5 ДОКУМЕНТІВ НА ТЕРМІН ДО 15 ДНІВ. СТРОК КОРИСТУВАННЯ ДОКУМЕНТАМИ МОЖНА ПРОДОВЖИТИ ДО 30 ДНІВ, ЯКЩО НА НИХ ВІДСУТНІЙ ПОПИТ КОРИСТУВАЧІВ.

НАВЧАЛЬНА, МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА  ВИДАЄТЬСЯ КОРИСТУВАЧАМ НА ЧАС НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМ З ОБОВ’ЯЗКОВИМ ПОВЕРНЕННЯМ ЇХ В БІБЛІОТЕКУ НАПРИКІНЦІ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ВИДАЮТЬСЯ ВЧИТЕЛЯМ-ПРЕДМЕТНИКАМ ТЕРМІНОМ НА 15 ДНІВ.

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ВИДАЮТЬСЯ УЧНЯМ ЛИШЕ В ЧИТАЛЬНОМУ ЗАЛІ. КІЛЬКІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИДАЮТЬСЯ В ЧИТАЛЬНОМУ ЗАЛІ, НЕ ОБМЕЖЕНА.

·РІДКІСНІ, ЦІННІ, ДОВІДКОВО-ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІ ВИДАННЯ, АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДРУЧНИКИ, ХРЕСТОМАТІЇ ВИДАЮТЬСЯ ЛИШЕ В ЧИТАЛЬНОМУ ЗАЛІ.

ЗА КОЖНИЙ ПРИМІРНИК, ВИДАНИЙ НА АБОНЕМЕНТІ, КОРИСТУВАЧ РОЗПИСУЄТЬСЯ В ЧИТАЦЬКОМУ ФОРМУЛЯРІ.

ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ

КОРИСТУВАЧ МАЄ ПРАВО:

 БЕЗКОШТОВНО КОРИСТУВАТИСЯ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОСЛУГАМИ.

ОДЕРЖУВАТИ ПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СКЛАД ФОНДУ БІБЛІОТЕКИ ТА ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО НЬОГО.

ОТРИМУВАТИ У ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ (НА РІЗНИХ НОСІЯХ ІНФОРМАЦІЇ) З ФОНДУ БІБЛІОТЕКИ.

ОТРИМУВАТИ БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ ЗНАННЯ, НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ САМОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ (ІНФОРМАЦІЄЮ).

БРАТИ УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ, ЩО ЇХ ПРОВОДИТЬ БІБЛІОТЕКА.

ОБИРАТИСЯ ДО БІБЛІОТЕЧНОЇ РАДИ, НАДАВАТИ ПРАКТИЧНУ ДОПОМОГУ БІБЛІОТЕЦІ.

ВИМАГАТИ ДОТРИМАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ЩОДО ДАНИХ ПРО НЬОГО ТА ПЕРЕЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ЯКИМИ ВІН КОРИСТУЄТЬСЯ.

ПОДАВАТИ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ ЗАУВАЖЕННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ.

КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

ДОТРИМУВАТИСЯ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ.

У РАЗІ ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ ТРЕБА НАДАТИ НЕОБХІДНІ ВІДОМОСТІ ПРО СЕБЕ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ЧИТАЦЬКОГО ФОРМУЛЯРА.

ДБАЙЛИВО СТАВИТИСЬ ДО ДОКУМЕНТІВ, ОТРИМАНИХ З ФОНДІВ БІБЛІОТЕКИ: НЕ ПСУВАТИ, НЕ РОБИТИ ПОЗНАЧОК, ПІДКРЕСЛЮВАНЬ, НЕ ВИРИВАТИ Й НЕ ЗАГИНАТИ СТОРІНКИ.

ПОВЕРТАТИ ДОКУМЕНТИ НЕ ПІЗНІШЕ ВСТАНОВЛЕНОГО ТЕРМІНУ.

НЕ ВИНОСИТИ З ПРИМІЩЕННЯ БІБЛІОТЕКИ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕ ЗАФІКСОВАНІ В ЧИТАЦЬКОМУ ФОРМУЛЯРІ.

У РАЗІ ВИБУТТЯ ЗІ ШКОЛИ ПОВЕРНУТИ ДО БІБЛІОТЕКИ ДОКУМЕНТИ, ЩО ЗА НИМ ЗАФІКСОВАНО.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ:

ПРИ ОДЕРЖАННІ ДОКУМЕНТІВ ПЕРЕВІРИТИ ЇХ КІЛЬКІСТЬ, ЦІЛІСНІСТЬ ТА ПОПЕРЕДИТИ БІБЛІОТЕКАРЯ ПРО ВИЯВЛЕНІ ДЕФЕКТИ. У РАЗІ НЕВИКОНАННЯ ЦІЄЇ ВИМОГИ КОРИСТУВАЧ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗІПСОВАНІ ВИДАННЯ.

У РАЗІ ВТРАТИ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ З ФОНДУ БІБЛІОТЕКИ КОРИСТУВАЧ ПОВИНЕН ЗАМІНИТИ ЇХ АНАЛОГІЧНИМИ АБО РІВНОЦІННИМИ (ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ БІБЛІОТЕКАРЯ) ДОКУМЕНТАМИ .ЗА ВТРАТУ ДОКУМЕНТІВ З БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ АБО ЇХ ПОШКОДЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСУТЬ БАТЬКИ АБО ОСОБИ, ПІД НАГЛЯДОМ ЯКИХ ПЕРЕБУВАЮТЬ ДІТИ.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ

БІБЛІОТЕКА ЗОБОВ’ЯЗАНА:

ФОРМУВАТИ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД З УРАХУВАННЯМ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ ЗГІДНО З ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНИМИ, ВИХОВНИМИ ФУНКЦІЯМИ, ЗАПИТАМИ ТА ІНТЕРЕСАМИ КОРИСТУВАЧІВ ТОЩО.

 ОРГАНІЗОВУВАТИ, РАЦІОНАЛЬНО РОЗМІЩУВАТИ ТА ВЕСТИ ОБЛІК БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ.

СИСТЕМАТИЧНО АНАЛІЗУВАТИ ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ.

ПРОПАГУВАТИ КНИГУ І ЧИТАННЯ ЗАСОБАМИ БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ, СПРИЯТИ ПІДВИЩЕННЮ КУЛЬТУРИ ЧИТАННЯ.

СКЛАДАТИ І ГОТУВАТИ СПИСКИ ЛІТЕРАТУРИ НА ДОПОМОГУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ. ВИКОНУВАТИ ДОВІДКОВУ ТА ІНФОРМАЦІЙНУ РОБОТУ ШЛЯХОМ КОЛЕКТИВНОГО, ГРУПОВОГО ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ІНФОРМУВАННЯ.

ФОРМУВАТИ СИСТЕМУ БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ.

СИСТЕМАТИЧНО СЛІДКУВАТИ ЗА СВОЄЧАСНИМ ПОВЕРНЕННЯМ ДО БІБЛІОТЕКИ ВИДАНИХ ДОКУМЕНТІВ.

ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ КОРИСТУВАЧІВ НЕОБХІДНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС КАНІКУЛ ТА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ ІСПИТІВ.

ПРОВОДИТИ НА ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ КОРИСТУВАЧІВ.

ОРГАНІЗОВУВАТИ РЕМОНТ ВИДАНЬ ТА ПАЛІТУРНІ РОБОТИ.

СТВОРЮВАТИ ТА ПІДТРИМУВАТИ КОМФОРТНІ УМОВИ ДЛЯ РОБОТИ КОРИСТУВАЧІВ.

ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ РЕЖИМ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ШКОЛИ.

БІБЛІОТЕКА МАЄ ПРАВО:

ВИЗНАЧАТИ ЗМІСТ ТА ФОРМИ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ЗНАЙОМИТИСЬ З ПЛАНАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ.

СТАВИТИ ДО ВІДОМА АДМІНІСТРАЦІЮ ШКОЛИ ПРО ПОРУШЕННЯ КОРИСТУВАЧАМИ ОСНОВНИХ ВИМОГ  ЩОДО КОРИСТУВАННЯ ДОКУМЕНТАМИ.