Інклюзивне навчання

Команда психолого-педагогічного супровіду дітей з особливими освітніми потребами :

Хоменко Ніна Олександрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи
Данько Ірина Олексіївна – секретар, асистент учителя 8-А класу
Лябах Ірина Олексіївна – практичний психолог  
Нікітченко Марина Олексіївна – медична сестра
Ходзицька Ірина Юліївна – класний керівник 9-Б класу (інклюзивний клас)
Гайдамаченко Світлана Олексіївна –  класний керівник 5-В класу (інклюзивний клас)
Скопенко Дар’я Олександрівна – учитель –дефектолог, класовод 2-Г класу (інклюзивний клас)
Бородіна Юлія Олександрівна – асистент учителя 9-Б класу (інклюзивний клас)
Петренко Наталія Анатоліївна – практичний психолог Інклюзивно-ресурсного центру
Білоцька Валентина Михайлівна – мама учениці 8 – А класу (за згодою);
Рибчинська Віта Анатоліївна  – мама учня 9 – Б класу (за згодою).

КОНТИНГЕНТ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ МІКРОРАЙОНУ ШКОЛИ

•Станом на 01.09.2021 року навчається 8 таких учнів

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТ

Постанова КМУ від 28.07.2021 №769 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530”

Постанова КМУ від 21.07.2021 №765 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами”

Постанова КМУ від 20.01.2021 №31 “Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти” 

Постанова КМУ від 21.10.2020 №983 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 і від 12 липня 2017 р. № 545” 

Лист МОН від 31.08.2021 №1/9-436 “Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному роців” 

Постанова КМУ від 21.08.2019 №779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» 

Постанова КМУ від 10.07.2019 №636  «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

 Постанова КМУ від 10.07.2019 №635  «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти»

 Постанова КМУ від 09.08.2017 №588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Постанова КМУ від 12.07.2017 №545  «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

Постанова КМУ від 15.08.2011 №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ МОН від 05.08.2019 №1069 «Про затвердження форми звітності з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів та інструкції щодо її заповнення»

Наказ МОН від 25.11.2019 №1472  «Про затвердження Положення про систему автоматизації інклюзивно-ресурсних центрів»

Наказ МОН від 10.06.2019 №808 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 №627»

Постанова КМУ від 10.04.2019 №530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» 

Лист МОН від 13.11.2018 №1/9-691 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» 

Наказ МОН від 03.10.2018 №1051 «Про затвердження примірних положень про проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру» 

Закон України від 06.09.2018 №2541-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»

Наказ МОН від 06.09.2018 №977 «Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами» 

Постанова КМУ від 22.08.2018 №617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів»

Наказ МОН від 08.06.2018 №609  «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» 

Наказ МОН від 03.05.2018 №447  «Про затвердження Примірного переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-рескрсних центрів»

Наказ МОН від 23.04.2018 №414  «Про затвердження типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти»

Наказ МОН від 26.07.2018 №815 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 №627»

Наказ МОН від 21.06.2019 №873 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року №414″ (Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти»

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:

Наказ МОН від 26.07.2018 №816 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушенями»

Наказ МОН від 26.07.2018 №814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ МОН від 12.06.2018 №627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» 

Наказ МОН від 25.06.2018 №693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ МОН від 02.07.2019 №917 “Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класу з порушеннями інтелектуального розвитку”

 Наказ МОНУ від 22.07.2020 №944 «Про затвердженнятиповоїосвітньоїпрограмиспеціальнихзакладівзагальноїсередньоїосвіти ІІІ ступеня для дітей з ООП»;

Наказ МОНУ від 01.04.2020 №467 «Про затвердженнятиповоїосвітньоїпрограмипочатковоїосвітиспеціальнихзакладівзагальноїсередньоїосвіти для учнів 3 класу з порушеннямиінтелектуальногорозвитку»;

Наказ МОНУ від 29.01.2021 №121 «Про затвердженнятиповоїосвітньоїпрограмипочатковоїосвітиспеціальнихзакладівзагальноїсередньоїосвіти для учнів 4 класу з порушеннямиінтелектуальногорозвитку»