Інклюзивне навчання

Інклюзивна освіта дає можливість усім учням у повному обсязі брати участь у житті колективу дитячого садка, школи, дошкільному та шкільному житті.

Інклюзивна освіта — це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносить необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівні
можливості.

Організація класу з інклюзивним навчанням

Команда психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми

Нормативно – правова база

Конституція України

Міжнародно-правові акти в галузі прав людини:

«Загальна декларація прав людини»

«Конвенція ООН про права дитини» 

«Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю»

Закони України

Закон України “Про освіту”

Закон України «Про повну загальну середню освіту» 

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про позашкільну освіту»

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в в Україні» 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання»

Постанови Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти» набуде чинності з 1 січня 2022 року

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року №769 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 року №530» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня  2021 року № 765 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами»

 Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 №530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти»

 Постанова КМУ від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Накази Міністерства освіти і науки України:

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2021 №1317 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-10(11) класів спеціальних закладів середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.10.2018 №1109 «Про деякі питання документів про загальну середню освіту»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.10.2018 №1051 «Про затвердження примірних положень про проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру»

Наказ МОНУ від 16.08.2018 №917 «Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814»

Наказ МОНУ від 01.08.2018 №831 «Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти»

Наказ МОНУ від 26.07.2018 №816 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями»

Наказ МОНУ від 26.07.2018 №815 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627»

Наказ МОНУ від 26.07.2018 №814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ МОНУ від 26.07.2018 №813 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ МОНУ від 25.06.2018 №693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти I ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

 Наказ МОНУ від 12.06.2018 №627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ МОНУ від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»

 Наказ МОНУ від 09.12.2010 № 1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах»

 Наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОНУ від 01.10.2010 № 912  «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти»

 Наказ МОНУ від 05.12.2008 №1105 «Про затвердження типових штатів та штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»

Листи Міністерства освіти і науки України:

Лист Міністерства освіти і науки України від 09.12.2021 №1/21614-21 «Про визначення рівня підтримки у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року №957»

Лист Міністерства освіти і науки України від 16.11.2021 №1/19832-21 “Про роботу інклюзивно-ресурсних центрів у зв’язку прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 21,07,2021 №765”

Лист Міністерства освіти і науки України від 30.08.2021 №1/9-436 “Про методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році”

Лист Міністерства освіти і науки України від 16,11,2021 №1/19832-21 “Про роботу інклюзивно-ресурсних центрів у зв’язку прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 21,07,2021 №765”

Лист Міністерства освіти і науки України від 10.04.2019 №1/9-235 «Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп закладів дошкільної освіти»

 Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»

Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»

Лист Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»

Лист Міністерства освіти і науки України від 02.01.2013 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»

Лист Міністерства освіти і науки України ід 28.09.2012 №1/9-694  «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням»

Лист Міністерства освіти і науки України від 25.09.2012 №1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя»

Лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2012 №1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»

 Лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2012 №1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Листи Управління освіти і науки:

Лист Управління освіти і науки  “Про визначення рівня підтримки у дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають дошкільну освітув інклюзивних групах”

Методичні рекомендації для закладів загальної середньої освіти щодо визначення освітніх труднощів і рівня підтримки в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти.   

Методичні рекомендації для інклюзивно-ресурсних центрів щодо визначення категорії (типології) освітніх труднощів у осіб з ООП та рівнів підтримки в освітньому процесі.